#சிங்கப்பூர் #கொவிட்-19 #புதியஅலை

ஆண்டு இறு­தி­யில் புதிய கொவிட்-19 தொற்று அலை உரு­வா­க­லாம் என்று சுகா­தார அமைச்­சர் ஓங் யி காங் தெரி­வித்­துள்­ளார். டிசம்பர் மாதத்தில் அதிகமான ...
ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் பத்து ஆன்டிஜன் விரைவுப் பரிசோதனைக் (ஏஆர்டி) கருவிகளை சுகாதார அமைச்சு வழங்கவிருக்கிறது. இன்று முதல் சுமார் 1.5 மில்லியன் ...
அடுத்த கொவிட்-19 அலை, கிருமியின் புதிய திரிபுகள், புதியவகை கிருமித் தொற்று ஆகியவற்றுக்குத் தாதிமை இல்லங்கள் தயாராக இருக்கவேண்டும் என்று சுகாதார ...