#2022 #சிங்கப்பூர் #தேசியதினஅணிவகுப்பு

குடும்பப் பண்பு, சமூக நெறிமுறைகள் அடிப்படையில் கல்வி தொடரும்: கல்வி அமைச்சு

குடும்பப் பண்பு, சமூக நெறிமுறைகள் அடிப்படையில் கல்வி தொடரும்: கல்வி அமைச்சு

இரு ஆண்களுக்கு இடையிலான ஓரின பாலியல் உறவைக் குற்றமாகக் கருதும் சட்டப்பிரிவு 377ஏ நீக்கப்பட்டாலும் கல்விக் கொள்கைகள், பாடத்திட்டங்கள் சிங்கப்பூரின்...

வீவக, யுஆர்ஏ கார் நிறுத்துமிடங்களில் காத்திருப்பு நேரம் 15 நிமிடங்களுக்குக் குறைக்கப்படும்

வீவக, யுஆர்ஏ கார் நிறுத்துமிடங்களில் காத்திருப்பு நேரம் 15 நிமிடங்களுக்குக் குறைக்கப்படும்

வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக (வீவக) நகர மறுசீரமைப்பு ஆணைய (யூஆர்ஏ) கார் நிறுத்துமிடங்களில்   வாகனங்கள் காத்திருக்கும் அவகாசம் 20 நிமிடங்களிலிருந்து...

ஊடக உள்ளடக்கம்; அரசாங்கக் கொள்கைகளில் மாற்றமில்லை

ஊடக உள்ளடக்கம்; அரசாங்கக் கொள்கைகளில் மாற்றமில்லை

ஆண்களுக்கு இடையிலான பாலியல் உறவைக் குற்றச்செயலாகக் கருதும் சட்டப்பிரிவு நீக்கப்படுவதால் ஊடக உள்ளடக்கம் மீதான அரசாங்கக் கொள்கைகளில் மாற்றமிருக்காது...

தேசிய தின அணிவகுப்பில் தரையிறங்கியபோது மூன்றாம் வாரண்ட் அதிகாரி ஜெப்ஃரி ஹெங்குக்கு சில காயங்கள் ஏற்பட்டன. படங்கள்: ஸ்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் மற்றும் இங் எங் ஹென்/ஃபேஸ்புக்

தேசிய தின அணிவகுப்பில் தரையிறங்கியபோது மூன்றாம் வாரண்ட் அதிகாரி ஜெப்ஃரி ஹெங்குக்கு சில காயங்கள் ஏற்பட்டன. படங்கள்: ஸ்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் மற்றும் இங் எங் ஹென்/ஃபேஸ்புக்

"தேசிய தின அணிவகுப்பில் மோசமாக தரையிறங்கிய வான்குடை வீரர் முழுமையாக குணமடைவார்"

தேசிய தினத்தன்று மரினா பே மிதக்கும் மேடையில்  தரையிறங்கியபோது நிலைதவறிய செஞ்சிங்கம் வான்குடை வீரரின் உடல்நிலை சீராக உள்ளது. அவர்...

தேசிய தின அணிவகுப்பைக் காண திரண்ட மக்கள்

தேசிய தின அணிவகுப்பைக் காண திரண்ட மக்கள்

இவ்வாண்டின் தேசிய தின தின நிகழ்ச்சியைக் காண ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் திரண்டனர். நுழைவுச்சிட்டுகள் கிடைக்காத பலர் அருகில் உள்ள பல இடங்களில்...