#2022 #சிங்கப்பூர் #தேசியதினஅணிவகுப்பு

இரு ஆண்களுக்கு இடையிலான ஓரின பாலியல் உறவைக் குற்றமாகக் கருதும் சட்டப்பிரிவு 377ஏ நீக்கப்பட்டாலும் கல்விக் கொள்கைகள், பாடத்திட்டங்கள் சிங்கப்பூரின் ...
வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக (வீவக) நகர மறுசீரமைப்பு ஆணைய (யூஆர்ஏ) கார் நிறுத்துமிடங்களில் வாகனங்கள் காத்திருக்கும் அவகாசம் 20 நிமிடங்களிலிருந்து 15 ...
ஆண்களுக்கு இடையிலான பாலியல் உறவைக் குற்றச்செயலாகக் கருதும் சட்டப்பிரிவு நீக்கப்படுவதால் ஊடக உள்ளடக்கம் மீதான அரசாங்கக் கொள்கைகளில் மாற்றமிருக்காது ...
தேசிய தினத்தன்று மரினா பே மிதக்கும் மேடையில் தரையிறங்கியபோது நிலைதவறிய செஞ்சிங்கம் வான்குடை வீரரின் உடல்நிலை சீராக உள்ளது. அவர் மருத்துவமனையில் ...
இவ்வாண்டின் தேசிய தின தின நிகழ்ச்சியைக் காண ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் திரண்டனர். நுழைவுச்சிட்டுகள் கிடைக்காத பலர் அருகில் உள்ள பல இடங்களில் இருந்தவாறு ...