#உலகம் #வைரம்

அரியதோர் இளஞ்சிவப்பு வைரக்கல் ஏலவிற்பனையில் கிட்டத்தட்ட 58 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கு (83 மில்லியன் சிங்கப்பூர் வெள்ளி) விலை போயுள்ளது. வைரக்கல் ...
ஓர் அரிய இளஞ்சிவப்பு நிற வைரம் 35 மில்லியன் டாலருக்கு ஏலம் விடுப்படவுள்ளது. இந்த வைரத்தின் எடை சுமார் 18 காரட். உலகின் ஆகப் பெரிய பேரிக்காய் வடிவம் ...
உலகின் ஆகப்பெரிய இளஞ்சிவப்பு வைரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன் இதுபோன்ற ஒரு இளஞ்சிவப்பு வைரம் 300 ஆண்டுகளுக்கு முன் கண்டெடுக்கப்பட்டது. ...