#பிரிமியர்லீக் #காற்பந்து #விளையாட்டு #லிவர்பூல் #செல்சி

எவர்ட்டனுக்கு எதிராக பெனால்டி வாய்யைக் கோலாக்கினார் செல்சியின் ஜோர்கின்யோ. படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

எவர்ட்டனுக்கு எதிராக பெனால்டி வாய்யைக் கோலாக்கினார் செல்சியின் ஜோர்கின்யோ. படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

சமாளித்த செல்சி, தடுமாறிய லிவர்பூல்

புதிய இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக் காற்பந்துப் பருவத்தில் தனது முதல் ஆட்டத்தை 1-0 எனும் கோல் கணக்கில் வென்றுள்ளது செல்சி. ...