#வெளிநாட்டுஊழியர்கள் #சிங்கப்பூர்

வெளிநாட்டு ஊழியர்களுடன் பிறந்தநாளைக் கொண்டாடிய ஜேடன் லார்சன் டன்னிங் (வலது). படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வெளிநாட்டு ஊழியர்களுடன் பிறந்தநாளைக் கொண்டாடிய ஜேடன் லார்சன் டன்னிங் (வலது). படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வெளிநாட்டு ஊழியர்களுடன் பிறந்தநாளைக் கொண்டாடிய இளையர்

ஜேடன் லார்சன் டன்னிங் ஒரு வித்தியாசமான இளையர்.  தெமாசெக் பலதுறைத் தொழிற்கல்லூரியில் விலங்குநலத் தொழில்நுட்பப் பிரிவில் இரண்டாம் ஆண்டு மாணவரான...