இந்தியா அதன் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு பல நாடுகள் அதற்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றன. இந்நிலையில், விண்வெளியிலிருந்தும் இந்தியாவுக்கு சிறப்பு ...