#வறட்சி

வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட சீனாவின் யாங்சி ஆறு.  படம்: ஏஎஃபி

வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட சீனாவின் யாங்சி ஆறு. படம்: ஏஎஃபி

சீனாவில் 66 ஆறுகள் வறண்டன; கொளுத்தும் வெயிலில் இருந்து பயிர்களைக் காக்க பெருமுயற்சி

பெய்ஜிங்: சீனா இவ்வாண்டில் முதன்முறையாக தேசிய அளவிலான வறட்சி எச்சரிக்கையை விடுத்திருக்கிறது.  காட்டுத்தீயை அணைக்கவும் சுட்டெரிக்கும் வெயிலில்...