#இந்தியா #புற்றுநோய் #தடுப்பூசி

கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கு எதிரான தடுப்பூசியை இந்தியா தயாரித்துள்ளது. உலகின் ஆகப் பெரிய தடுப்பூசி தயாரிப்பாளரான சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா ...