Goh Chun Kiat

மோசடிக் குற்றச்சாட்டுகளுக்காக போலிசாரால் விசாரிக்கப்பட்டுவந்த காலத்தில், கும்பல் ஒன்றிடம் தன்னை மலேசியாவுக்குக் கடத்துமாறு கோரிய கோ சுன் கியட்டுக்கு ...