பிரசாதம்

கொடுத்த பணத்தைத் திருப்பிக் கேட்டதால், பிரசாதத்தில் விஷம் கலந்து கொடுத்து பேராசிரியர் ஒருவரைக் கொலை செய்ததாக வேலாயுதம் என்பவர் கைது ...