#மழை #மழைக்காலம் #வெள்ளம் #மலேசியா

பெட்டாலிங் ஜெயா: இனி வரவுள்ள மழைக்காலத்தில் மலேசியாவின் ஆறு மாநிலங்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதனால் பெரிய அளவில் ...