#காசநோய் #எய்ட்ஸ் #மலேரியா #உலகம் #அமெரிக்கா #சுகாதாரம்

நோய்களுக்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு இந்த நிதி மிகவும் முக்கியம் என்றார் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன். படம்: ஏஎஃப்பி

நோய்களுக்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு இந்த நிதி மிகவும் முக்கியம் என்றார் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன். படம்: ஏஎஃப்பி

எய்ட்ஸ், காசநோய், மலேரியாவுக்கு எதிராகப் போராட 14.25 பி. டாலர்

எயிட்ஸ், காசநோய், மலேரியா ஆகியவற்றுக்கு எதிராகப் போராட உலகளவிலான நிதித் தொகை 14.25 பில்லியன் டாலரை (20.20 பில்லியன் வெள்ளி) எட்டியுள்ளது...