#இந்தியா #*ரூபாய்

அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு கடும் சரிவைச் சந்தித்துள்ளது. ஓர் அமெரிக்க டாலருக்கு 81.52 ரூபாய் என்றானது. முன்னதாக இந்த மதிப்பு ...