#சிங்கப்பூர் #தீபாவளி

தீபாவளி குதூகலத்தை வெளிநாட்டு ஊழியர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள நிகழ்ச்சி ஒன்று திங்கட்கிழமை (அக்டோபர் 23) அன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. கோலம் போடுவது, ...
நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் 30 ஊழியர்களுக்குத் தீபத்திருநாளை முன்னிட்டு இலவசப் புத்தாடையையும், மதிய உணவையும் வழங்கியுள்ளது ஹன்ஷிகா என்ஜினீயரிங் & ...
தீபாவளி வாரயிறுதியில் லிட்டில் இந்தியாவில் போக்குவரத்தும் மக்கள் நடமாட்டமும் அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அதிகமான அதிகாரிகள் பணியில் ...
எம்ஆர்டி ரயில்களிலும் பேருந்துகளிலும் தீபாவளி களை கட்டிவிட்டது. அடுத்த ஆறு வாரங்களுக்கு சில குறிப்பிட்ட ரயில்களிலும் பேருந்துச் சேவைகளிலும் பயணம் ...