திருக்குறள்

புதுச்சேரியில் நோணாங்குப்பம் பகுதியில் இருக்கும் நிருபன் ஞானபானு (இடது) என்பவர் திருக்குறளை ஒப்பிப்பவர்களுக்கு இலவச அசைவ விருந்து வைக்கிறார். நன்றி: பாலிமர் நியூஸ்

புதுச்சேரியில் நோணாங்குப்பம் பகுதியில் இருக்கும் நிருபன் ஞானபானு (இடது) என்பவர் திருக்குறளை ஒப்பிப்பவர்களுக்கு இலவச அசைவ விருந்து வைக்கிறார். நன்றி: பாலிமர் நியூஸ்

திருக்குறள் ஒப்பித்தால் பிரம்மாண்ட அசைவ விருந்து; அசத்தும் தமிழர்

புதுச்சேரியில் நோணாங்குப்பம் பகுதியில் இருக்கும் நிருபன் ஞானபானு என்பவர் திருக்குறளை ஒப்பிப்பவர்களுக்கு இலவச அசைவ விருந்து வைக்கிறார்.  இவர்...

புதுச்சேரி, முத்தியால்பேட்டை காந்தி வீதியில் உள்ள பழமையான மணிக்கூண்டும் இந்த மணிக்கூண்டு அமைந்துள்ள  பூங்காவும் ஒரு முறையான பராமரிப் பின்றி பழுதாகி இருந்தன. படம்: தினமலர்

புதுச்சேரி, முத்தியால்பேட்டை காந்தி வீதியில் உள்ள பழமையான மணிக்கூண்டும் இந்த மணிக்கூண்டு அமைந்துள்ள  பூங்காவும் ஒரு முறையான பராமரிப் பின்றி பழுதாகி இருந்தன. படம்: தினமலர்

மணிக்கொருதரம் திருக்குறள் ஒலிக்கும் மணிக்கூண்டு

‘ஒன்றே முக்கால் அடி யிலே உலகம் தன்னைக் கவருமாம்’ என்று பெருமையாகக் கூறப்படும் திருக்குறளில் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் தேவையான கருத்துகள்...