மின்சாரம்

மின்சாரக் கட்டணம் சுமார் 9 விழுக்காடும் எரிவாயுக் கட்டணம் 5 விழுக்காடும் உயரும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

மின்சாரக் கட்டணம் சுமார் 9 விழுக்காடும் எரிவாயுக் கட்டணம் 5 விழுக்காடும் உயரும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

வீட்டு மின்சாரக் கட்டணம், எரிவாயுக் கட்டணம் உயரும்

சிங்கப்பூரில் வீடுகளுக்கான மின்சாரக் கட்டணம் இன்றிலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்கு, முன்னைய காலாண்டுகளுடன் ஒப்பிட கிலோ வாட்டுக்கு சராசரியாக 1.83 காசு...

நீரில் மிதக்கும் சூரிய சக்தித் தகடுகள். (படம்: பொதுப் பயனீட்டுக் கழகம்)

நீரில் மிதக்கும் சூரிய சக்தித் தகடுகள். (படம்: பொதுப் பயனீட்டுக் கழகம்)

2030க்குள் சூரிய சக்தி மூலம் 2 கிகாவாட் மின்சாரம்

சூரிய சக்தி மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரத்தின் அளவை 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் ஏழு மடங்கிற்கும் மேல் உயர்த்த, அதாவது இப்போது 260 மெகாவாட்டாக இருப்பதை...

பத்தில் நான்கு குடும்பங்கள் சில்லறை விற்பனை நிறுவனத்திடமிருந்து மின்சாரம் வாங்கியுள்ளன

திறந்த மின்சாரச் சந்தை கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் அறிமுகமானதிலிருந்து பத்தில் நான்கு குடும்பங்கள் மின்சார சில்லறை விற்பனையாளரிடம் இருந்து...