இளவரசர்

பிரிட்டிஷ் இளவரசர் சார்ல்சுக்கு கொரோனா கிருமி தொற்றியதற்கான அறிகுறிகள் லேசாகக் காணப்படுவதாகவும் மற்றபடி அவரது உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும் அவரது அலுவலகத்தினர் தெரிவித்தனர். படம்: ஏஎஃப்பி

பிரிட்டிஷ் இளவரசர் சார்ல்சுக்கு கொரோனா கிருமி தொற்றியதற்கான அறிகுறிகள் லேசாகக் காணப்படுவதாகவும் மற்றபடி அவரது உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும் அவரது அலுவலகத்தினர் தெரிவித்தனர். படம்: ஏஎஃப்பி

பிரிட்டிஷ் இளவரசர் சார்ல்சுக்கு கிருமித் தொற்று

பிரிட்டிஷ் இளவரசர் சார்ல்சுக்கு கொரோனா கிருமி தொற்றியதற்கான அறிகுறிகள் லேசாகக் காணப்படுவதாகவும் மற்றபடி அவரது உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும் அவரது...

ஜப்பானின் ஆக இளைய இளவரசர் ஹிசாஹிட்டோ (நடுவில்) அவரது தந்தை இளவரசர் அக்கிஷினோ, தாய்  இளவரசி கிக்கோ ஆகியோருடன். படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

ஜப்பானின் ஆக இளைய இளவரசர் ஹிசாஹிட்டோ (நடுவில்) அவரது தந்தை இளவரசர் அக்கிஷினோ, தாய் இளவரசி கிக்கோ ஆகியோருடன். படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

13 வயது சிறுவனை நம்பியிருக்கும் ஜப்பானியப் பேரரசின் எதிர்காலம்

ஜப்பானின் ஆக இளைய இளவரசர் ஹிசாஹிட்டோ கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முதன்முதலாக பூட்டானுக்கு வெளிநாட்டுப் பயணம் சென்றபோது, எதிர்காலப் பேரரசரை உலகிற்கு...