உறக்கம்

நல்ல தூக்கம் உடல் நலத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
நாம் வாழும் இன்றைய நவீன உலகத்தின் வேகத்துக்கு ஏற்ப செல்லும் நமக்கு, போதிய உறக்கம் கிடைப்பது சற்று கடினம் என்றால் அது மிகையாகாது. தூக்கமின்மையைப் பற்றி தமிழ் முரசுடன் பகிர்ந்துகொள்கிறார் மருத்துவர் சரண்யா கணேசன்.
ஒரு நாளில் பத்து மணி நேரத்திற்குள் உணவை முடித்துக்கொள்வது ஒருவரின் உடல், மனநலத்தில் நல்ல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று புதிய ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.