கூந்தல்

குளிர்காலம் வந்துவிட்டால் உடல்நிலையில் மாற்றம் ஏற்படுவதோடு, சருமத்தில் இருக்கும் வியர்வைச் சுரப்பிகள் அதிக அளவு வியர்வையைச் சுரப்பதில்லை என்பதால் சருமத்திலும் கூந்தலிலும் எண்ணெய்ப் பசை குறைந்து வறண்டு காணப்படும்.
உலகிலேயே ஆக நீளமான கூந்தலுடையவர் என்ற சாதனையைப் படைத்து, கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்துள்ளார் ஸ்மிதா ஸ்ரீவாஸ்தவா, 46.