தலையங்கம்

முதியோருக்கும் பராமரிப்பாளருக்கும் கூடுதல் ஆதரவு திட்டம்

சிங்கப்பூரில் 1965ஆம் ஆண்டு முதல் இப்போது வரை மக்கள்தொகை 1.9 மில்லியனி லிருந்து 5.8 மில்லியனாகக் கூடி இருக்கிறது. அதேவேளையில் 65 அல்லது அதற்கு மேற்...

நினைவு ஆண்டில் நினைத்துப் பார்க்க வேண்டியவை

அருண் மகிழ்நன், சிங்கப்பூர் 200ஆம் ஆண்டு நிறைவு ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினர் இந்த வாரம் சிங்கப்பூரர் அனைவருக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது....

வாழ்க்கைச் செலவு குறைய திறந்த மின்சார சந்தை எப்படி உதவும்

இந்திராணி ராஜா சிங்கப்பூரில் 2010 முதல் வருவாய் கூடி இருந்தாலும் வாழ்க்கைச் செலவு என்பது குறிப்பாக குறைந்த, நடுத்தர வருமான பிரிவினரிடையே ஒரு...

முரசொலி - 27-1-2019 -  போதைப்பொருளுக்கு எதிரான போரில் புதிய எழுச்சி

உலகில் எந்தப் பகுதியில் வாழ்கின்ற மக்களைப் பார்த்தாலும், அவர்களில் கணிச மானவர்கள், உடல் நலனுக்கு, குடும்பத்துக்கு, சுற்றுச்சூழலுக்கு, சமூகத்துக்குப்...

தவில் முழங்கும் தைப்பூச பக்தியில் கட்டொழுங்கும் மிளிரட்டும்

பல சமயத்தவர் வாழ்கின்ற சிங்கப்பூரில் இந்துக்கள் குறிப்பாக தமிழர்கள், காவடி, அலகுக் காவடி, பால்குடம் சுமந்து முருகப் பெருமானுக்குக் காணிக்கை...

சிகரெட் புகை உலக நல்வாழ்வுக்குப் பகை

தொழிற்சாலைகளின் பெருக்கம், வாழ்விட சுற்றுச்சூழல், மக்களின் பழக்கவழக்கங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் காரணமாக ஏற்கெனவே உலகின் பெரும்பாலான பகுதிகளில்...

இருநூறாவது ஆண்டு நிறைவு - சிங்கப்பூர் மக்களின் பயணம்

இந்திராணி ராஜா இந்த ஆண்டு நாம் நமது இருநூறா வது ஆண்டு நிறைவை அடைந்துள் ளோம். அதாவது சர் ஸ்டாம்ஃபோர்ட் ராஃபிள்ஸ் நவீன சிங்கப்பூரைக் கண்டுபிடித்து...

வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கும் தேவை பாதுகாப்பு

நிலப்பரப்பில் மிகச் சிறிய நாடாக இருந்தாலும் பெரும்பெரும் நாடுகள் பலவும் செய்ய இயலாத சாதனையைப் பல்லாண்டு காலமாக சிங்கப்பூர் நிகழ்த்திவருகிறது....

சர்க்கரை உண்மையிலேயே இனிக்கவேண்டுமானால்...

அறுசுவைகளான உவர்ப்பு, புளிப்பு, கார்ப்பு, கசப்பு, துவர்ப்பு, இனிப்பு ஆகியவற்றில் இனிப்புக்கு என்று சிறப்பு இயல்புகள் உண்டு. கைக்குழந்தைகள் முதல்...

முரசொலி: தமிழ்நாட்டுக்கு கஜா போதிக்கும் பாடம்

சுனாமி, புயல், சூறாவளி, நிலநடுக்கம், நிலச்சரிவு, காட்டுத் தீ, வெள்ளம் போன்ற இயற்கைப் பேரிடர்கைளை யாரும் தடுக்க முடியாது. ஆனால் அவை ஏற்படுத்தக்கூடிய...

Pages