#மாரியம்மன்

எஸ்.விக்னேஸ்வரி தலைமுறை தலைமுறையாக சிங்கப்பூர் இந்துக்களின் முக்கிய வழிபாட்டுத் தலமாக திகழ்ந்து வருகிறது சவுத் பிரிட்ஜ் ரோடு ஸ்ரீ மாரியம்மன் ...