#தீவிபத்து

பங்ளாதேஷ் தலைநகர் டாக்காவில் முக்கியமான சந்தைப் பகுதியாக விளங்கிய பங்கபஸார் வணிக வளாகத்தில் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை காலை பெரும் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. ...
ஈசூனில் செவ்வாய்க்கிழமை (மார்ச் 28) விபத்து நேர்ந்தவுடன் கார் ஒன்றில் தீப்பிடித்துக்கொண்டது. சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படையினர் வருவதற்குமுன் ...
பிப்பிட் சாலையில் உள்ள வீவக வீட்டு வாசலில் தனிநபர் நடமாட்டச் சாதனம் ஒன்று தீப்பிடித்துக்கொண்டது. வீவக புளோக் 94ல் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (மார்ச் 10) காலை...
சிங்கப்பூரில் 2022ஆம் ஆண்டில் தீச்சம்பவங்கள் குறைந்தபோதும் உயிரிழப்பு கூடியது.  சென்ற ஆண்டு 1,799 தீச்சம்பவங்கள் பதிவாயின. ஒப்புநோக்க, 2021ல் ...