#சிங்கப்பூர்ஏர்லைன்ஸ்

சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் (எஸ்ஐஏ), ஸ்கூட் விமானங்களுக்காகப் பணிபுரியும் விமானிகள், ஊழியர்கள் ஆகியோர் இனி முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமில்லை என்று ...
அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் இருந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்துகொண்டிருந்த சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் சென்னையில் திங்கட்கிழமை (மார்ச் 27) காலையில் ...
சென்ற ஆண்டின் சிறந்த விமானச் சேவை நிறுவனம் என்ற உயரிய அங்கீகாரம் சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ்க்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 49வது வருடாந்திர உலக விமானப் ...