#சடலம்

புளோக் 166 ஹவ்காங் அவென்யூ 1ன் கீழ்த்தளத்தில் புதன்கிழமை (மார்ச் 29) காலை சிசுவின் சடலம் ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டது. இதன் தொடர்பில் 18 வயது மாது ஒருவர் ...
கௌகாத்தி: தன் கணவனையும் மாமியாரையும் கொலை செய்து, அவர்களின் உடல்களைச் சில நாள்கள் குளிர்பதனப் பெட்டியில் வைத்திருந்து, பின்னர் ஆற்றில் வீசிய பெண்ணை ...