#வனவிலங்கு

சிம்பாங் பர்த்தாங்: மலேசியாவில் சாலையில் வாகனம் மோதி கறுஞ்சிறுத்தை ஒன்று மாண்டது. இச்சம்பவம் சிம்பாங் பர்த்தாங் நகரில் நிகழ்ந்தது. வாகனத்தை 38 வயது ...
ஊர்வன வகையைச் சேர்ந்த இரு விலங்குகள் சண்டையிடும் காணொளி இணையவாசிகள் பலரது கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது. இக்காணொளி இந்தியாவின் மேற்கு வங்க மாநிலத் தலைநகர் ...