#அதிர்ஷ்டக்குலுக்கல்

20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான காத்திருப்பிற்குப் பலன் கிட்டியது
கோடைக்கால பரிசுச்சீட்டு அதிர்ஷ்டக் குலுக்கலில் முதல் பரிசு பெற்றவரை அடையாளம் கண்டுவிட்டது இந்தியாவின் கேரள மாநில அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் பிரிவு. பத்துக் ...
எர்ணாகுளம்: தாம் வாங்கிய அதிர்ஷ்டச் சீட்டிற்கு ரூ.75 லட்சம் (S$122,000) பரிசு விழுந்ததும் ஆடவர் ஒருவர் நேராகக் காவல் நிலையத்திற்குச் சென்ற சம்பவம் ...