#எல்ஆர்டி

சிங்கப்பூரில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இலகு ரயில்  தண்டவாளத்தில் அடிபட்டு இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர். ஒருவர் காயம் அடைந்தார். போக்குவரத்து மூத்த துணை ...
பொங்கோல் ஈஸ்ட் இலகு ரயில் பாதையில் (எல்ஆர்டி) உள்ள கோவ் நிலையத்தில் வியாழக்கிழமை இரவு 33 வயதுப் பெண் ஒருவர் மாண்டுகிடக்கக் காணப்பட்டார். இதனையடுத்து, ...