#வினோதச்செயல்

சாலை நடுவே ஆடவர் படுத்துக்கிடந்த சம்பவம் அங் மோ கியோவில்  வெள்ளிக்கிழமை (மார்ச் 24) காலை 10.30 மணியளவில் நிகழ்ந்தது. அவர் படுத்துக்கிடப்பதைக் ...