#ஹவ்காங்

மிதிவண்டிப் பாதைக்கான விளக்குகளைப் பொருத்தும் திட்டம் மாற்றியமைக்கப்பட்டது
புளோக் 166 ஹவ்காங் அவென்யூ 1ன் கீழ்த்தளத்தில் புதன்கிழமை (மார்ச் 29) காலை சிசுவின் சடலம் ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டது. இதன் தொடர்பில் 18 வயது மாது ஒருவர் ...