#அனில்குமார்

தம் தந்தை ஒரு போராளி என்று நடிகர் அஜித் குமாரின் சகோதரர் அனில் குமார் உருக்கமாகக் கூறியுள்ளார். நடிகர் அஜித்தின் தந்தை பி.சுப்பிரமணியம், 86, உடல் ...