#கேத்தேபசிபிக்

சனிக்கிழமை (ஏப்ரல் 1) முதல் ஹாங்காங் செல்ல ஒரு விமானப் பயணச்சீட்டு வாங்கினால் ஒரு பயணச்சீட்டு இலவசமாகக் கிடைக்கும்.  இந்தச் சலுகையைக் குறைந்தது ...