#இங்கிலிஷ்பிரிமியர்லீக்

நியூகாசல்: இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக் காற்பந்துக் குழுவான நியூகாசல் யுனைடெட் 20 ஆண்டுகள் இடைவெளிக்குப் பிறகு ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஸ் லீக் காற்பந்துப் ...
லண்டன்: தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக் காற்பந்து விருதை வென்றுள்ளது நடப்பு வெற்றியாளர் மான்செஸ்டர் சிட்டி. ஞாயிற்றுக்கிழமைதான் ...
மான்செஸ்டர்: இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக்கில் ஒரு பருவத்தில் ஆக அதிக கோல்களைப் போட்ட வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார் மான்செஸ்டர் சிட்டி நட்சத்திரம் ...