#சாலை

தைப்பே: தைவானில் நிகழ்ந்த வாகன விபத்தில் மூன்று சிங்கப்பூரர்கள் உட்பட ஐவர் காயமடைந்துள்ளனர். இச்சம்பவம் உள்ளூர் நேரப்படி புதன்கிழமை இரவு கிழக்கு ...
சிம்பாங் பர்த்தாங்: மலேசியாவில் சாலையில் வாகனம் மோதி கறுஞ்சிறுத்தை ஒன்று மாண்டது. இச்சம்பவம் சிம்பாங் பர்த்தாங் நகரில் நிகழ்ந்தது. வாகனத்தை 38 வயது ...