#வெளியுறவு

சிங்கப்பூரில் பிறந்த நகைச்சுவைக் கலைஞர் நிகழ்ச்சி ஒன்றின்போது தெரிவித்த கருத்துகள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளன.  மனதைப் புண்படுத்தும் வகையில்  ...