நிகழ்வு

தமிழும் இசையும், கவிஞர்களும் கானமும் என்ற பெயரில் லிஷா எனும் லிட்டில் இந்தியா வர்த்தகர்கள், மரபுடைமைச் சங்கம் சித்திரைப் புத்தாண்டு அன்று ஒரு கலை நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
சிங்கப்பூரில் ‘லஹைனா நூன்’ எனும் நிகழ்வு மார்ச் 23ஆம் தேதியன்று பிற்பகல் 1.11 மணிக்கு இடம்பெற்றது. அந்த நேரத்தில் ஒருவரின் நிழல் குறைந்தபட்ச அளவில் மட்டுமே தென்படும்.
மொத்தம் 36 கலைஞர்கள், அரங்கை அதிரவைத்த இசை. சிங்கப்பூர் இந்திய பல்லிசை, பாடகர் குழுக்களின் 39வது ஆண்டுவிழா கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு அவர்கள் ‘ஸ்பிரிங் ஹார்மனி’ எனப்படும் இசை நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.
பிரபல அமெரிக்க இசைக் கலைஞர் டெய்லர் சுவிஃப்ட் மார்ச் மாதம் படைக்கும் ஆறு இசைநிகழ்ச்சிகள் தேசிய விளையாட்டரங்கில் இடம்பெறுகின்றன.
எஸ்பிளனேடு சார்பில் நடத்தப்படும் ‘கூல் கிளாஸிக்ஸ்’ எனும் பாரம்பரிய இசை நிகழ்ச்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் நடத்திய ‘கிராஸிங் பார்டர்ஸ்’ என்னும் இசை நிகழ்ச்சி கடந்த பிப்ரவரி 9ஆம் தேதியன்று நடைபெற்றது.