கடலுணவு

வியட்னாமிலிருந்து இறக்குமதியான கடலுணவு உருளைகளைத் திரும்பப் பெற சிங்கப்பூர் உணவு அமைப்பு உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிங்கப்பூரின் உள்ளூர் மீன் பண்ணைகளுக்கு ஊக்கமூட்டக் கூடிய புதிய ஆய்வுச் செயல்திட்டம் இடம்பெறுகிறது.
தோக்கியோ: ஜப்பான், ஃபுக்குஷிமா அணுஆலையிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரைக் கடலுக்குள் கடந்த வியாழக்கிழமை திறந்துவிட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து ஜப்பானியக் கடலுணவுக்குச் சீன அரசாங்கம் இடைக்காலத் தடை விதித்தது.
உறுதியான உடற்கட்டை அடைவதற்கான பாதை, சொகுசான உடற்பயிற்சிக்கூடத்தில் தொடங்கவேண்டும் என்றில்லை என்கிறார் இன்ஸ்டகிராமில் வாழ்வியல் தொடர்பான பக்கம் ஒன்றை வைத்திருக்கும் வி. ஹரிஷ்.