நாளிதழ்

இவ்வாண்டுக்கான மலாய் மொழி நாளிதழ் பெரித்தா ஹரியானின் இளம் சாதனையாளர் விருதை வென்றார் ஷரீஃபா அமினா அப்துல் ஷெரீஃப், 22.
உயர்தரமிக்க, நம்பகமான ஊடகத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றி பிரதமர் லீ சியன் லூங் விளக்கி இருக்கிறார்.
தமிழ் முரசின் 88வது ஆண்டு நிறைவுக் கொண்டாட்டம், பத்திரிகை அலுவலகத்தில் குதூகலமாகக் கடந்த ஜூலை 5ஆம் தேதியன்று நடந்தேறியது.
செய்தித்தாள் வாசத்தில் வளர்ந்தவர்உயர்நிலை ஒன்றில் பயின்ற காலத்திலிருந்து தந்தையின் செய்தித்தாள் விநியோகத் தொழிலுக்கு உதவி வந்தவர் கண்ணு கபிலன், 37.