ஓட்டப் பந்தயம்

2023ஆம் ஆண்டில் 47 தனிநபர் ஓட்டப்பந்தயங்களில் தேசிய அளவில் 100 மீட்டர் சாதனையை ஆறு முறையும் 200 மீட்டர் சாதனையை நான்கு முறையும் படைத்த சாந்தி, 2024ஆம் ஆண்டிலும் வெற்றிகளைக் குவிக்க ஆயத்தமாகிவிட்டார்.
புதிய நாடு, புதிய தடையோட்ட சூழல், மட்டற்ற அனுபவம். சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த இருவர் சென்ற மாதம் கிரீஸ் நாட்டுக்குச் சென்று, அங்கு நடந்த ‘ஸ்பார்டா ட்ரைஃபெக்டா’ தடையோட்டத்தில் தங்கள் உடல் வலிமையை வெளிப்படுத்தினர்.
சேலையில் ஓடி சாதித்த இந்தியாவின் பெண்மணி‘ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட்’ 21.1 கிலோமீட்டர் அரை நெடுந்தொலைவோட்டத்தில் சேலை அணிந்து ஓடி மக்களை வியக்கச் செய்தார் ஸ்வாதி முகுந்த், 35.
ஹாங்ஜோ: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற 12 மணி நேரத்தில் திடலுக்குத் திரும்பி, 200 மீட்டர் ஓட்டத்தின் இறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதிபெற்றுள்ளார் சிங்கப்பூர்த் திடல்தட வீராங்கனை சாந்தி பெரேரா.
ஹாங்ஜோ: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற பெண்களுக்கான 100 மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயத்தில், சிங்கப்பூர் வீராங்கனை சாந்தி பெரேரா வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.