திடல்தடப் போட்டிகள்

சிங்கப்பூர் ஓட்டப் பந்தய வீராங்கனை சாந்தி பெரேரா ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் வழங்கும் ஆகச் சிறந்த விளையாட்டு வீரர் விருதை வென்றுள்ளார்.
ஹாங்ஜோ: ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளில் இந்தியா இதற்கு முன்பு அதிகம் சோபித்ததில்லை.
ஹாங்ஜோ: இவ்வாண்டு ஆசிய விளையாட்டுகளின் ஆண்கள் ஈட்டி எறிதல் போட்டியில் இந்தியா தங்கம், வெள்ளி என இரண்டு பதக்கங்களையும் கைப்பற்றியுள்ளது.
ஹாங்ஜோ: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற 12 மணி நேரத்தில் திடலுக்குத் திரும்பி, 200 மீட்டர் ஓட்டத்தின் இறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதிபெற்றுள்ளார் சிங்கப்பூர்த் திடல்தட வீராங்கனை சாந்தி பெரேரா.
சிங்கப்பூர் வீராங்கனை சாந்தி பெரேரா ஆசியத் திடல்தட வெற்றியாளர் போட்டிகளில் 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார்.