தென்துருவம்

வினாடிகளில் மட்டும் தூங்குவதாக சின்ஸ்டிராப் பெங்குவின் பறவைகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. எப்பொழுதும் விழிப்புணர்வுடன் இருக்கவேண்டியுள்ளதால், பரிணாம வளர்ச்சியடைந்து பெங்குவின் பறவைகள் இவ்வாறு துயில் கொள்கின்றன.
பெங்களூரு: நிலவின் தென்துருவத்தை ஆய்வு செய்துவரும் இந்தியாவின் சந்திரயான்-3 விண்கலத்தின் இருந்து ரோவர், தென்துருவத்தில் அரிய கனிமங்களும் ஆக்சிஜனும் இருப்பதைக் கண்டறிந்துள்ளதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.
திட்டமிட்டபடி நிலவின் தென்துருவப் பகுதியில் தரையிறங்கி சாதனை படைத்துள்ளது இந்தியாவின் ‘சந்திரயான்-3’ விண்கலம்.