அட்டவணையிடப்பட்ட பராமரிப்பு: 04/Mar/21

 

அட்டவணையிடப்பட்ட பராமரிப்பு: உங்களது mySPH கணக்கின் உள்நுழைவு (login) அனுபவத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் பராமரிப்புப் பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

04/Mar/21 அன்று அதிகாலை 12.30 முதல் காலை 06.00 மணி வரை mySPH கணக்கின் உள்நுழைவு தொடர்ச்சியின்றி இருக்கும்.

அந்தப் பராமரிப்புக் காலத்துக்குப் பிறகு நீங்கள் mySPH கணக்கில் ‘மீண்டும் உள்நுழைவு’ செய்ய வேண்டியிருக்கும். 

உதவி தேவைப்பட்டால், தயவுசெய்து உங்களது தொடர்பு தகவல்களை இங்கு பதிவிடுங்கள்.

உங்களை நாங்கள் தொடர்புகொள்வோம். நன்றி.