(காணொளி): ‘கடுமையான நடவடிக்கைகள் வேதனையளித்தாலும் உயிர்காக்க அவை அவசியம்’

கொரோனா கிருமி பரவும் சூழ்நிலையில் நிலைமை அடிக்கடி மாறுவதால் அதற்கு ஏற்ப உடனடியாக கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது என்று கிருமிக்கு