பிரதமர் லீ: அத்தியாவசியச் சேவைகள், முக்கிய பொருளியல் பிரிவுகள் தவிர மற்றவை மூடல்

சிங்கப்பூரில் பெரும்பாலான வேலையிடங்கள் வரும் செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப்ரல் 7) முதல் மூடப்படும்; அனைத்துப் பள்ளிகளும் வீட்டிலிருந்து கல்வி கற்கும் முறையை ஏப்