தலைப்புச் செய்தி

 முன்னோடி வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

முன்னோடி வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

 முன்னோடி வாக்கு எண்ணிக்கை நிலவரம்

முன்னோடி வாக்கு எண்ணிக்கை என்பது தேர்தல் முடிவுகள் குறித்த முன்னோடி நிலையை உணர்த்துவதற்காக மட்டுமே. எண்ணப்பட்ட முதல் 100 வாக்குகளின் அடிப்படையில்...

புளோக் 818 தெம்பனிஸ் அவென்யூ 4ல் அமைந்த வாக்களிப்பு நிலையத்தில்,  வாக்குகள் எண்ணப்படும் நிலையத்துக்கு வாக்குப் பெட்டிகளை எடுத்துச் செல்ல ஆயத்தம் செய்யும் அதிகாரிகள். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

புளோக் 818 தெம்பனிஸ் அவென்யூ 4ல் அமைந்த வாக்களிப்பு நிலையத்தில், வாக்குகள் எண்ணப்படும் நிலையத்துக்கு வாக்குப் பெட்டிகளை எடுத்துச் செல்ல ஆயத்தம் செய்யும் அதிகாரிகள். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

 வாக்களிப்பு நிறைவு பெற்றது

சிங்கப்பூரில் வாக்களிப்பு நேரம் இரவு 10 மணிவரை நீட்டிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது 1,100 (அனைத்து) வாக்களிப்பு  நிலையங்களிலும் வாக்குப் பதிவு...

பாம் வியூ தொடக்கப்பள்ளியில் அமைந்துள்ள வாக்களிப்பு நிலையத்தில் இரவு 7 மணியளவில் வாக்களிக்க நீண்ட வரிசையில் மக்கள் காத்திருந்தனர். அந்தப் பள்ளியிலிருந்து மூன்று பேருந்து நிறுத்தங்கள் தாண்டியுள்ள எம்ஆர்டி நிலையம் வரை வரிசை நீண்டிருந்தது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

பாம் வியூ தொடக்கப்பள்ளியில் அமைந்துள்ள வாக்களிப்பு நிலையத்தில் இரவு 7 மணியளவில் வாக்களிக்க நீண்ட வரிசையில் மக்கள் காத்திருந்தனர். அந்தப் பள்ளியிலிருந்து மூன்று பேருந்து நிறுத்தங்கள் தாண்டியுள்ள எம்ஆர்டி நிலையம் வரை வரிசை நீண்டிருந்தது. படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

 வாக்களிப்பு நேரம் இரவு 10 மணி வரை நீட்டிப்பு

சிங்கப்பூரில் வாக்களிப்பு நேரம்  இரவு 10 மணிவரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் துறை தெரிவித்துள்ளது. இல்லத் தனிமைப் படுத்தப்பட்டவர்களுக்காக...

செங்காட் தொடக்கப்பள்ளியில் அமைந்துள்ள வாக்களிப்பு நிலையத்தில் வரிசையில் காத்திருந்த வாக்காளர்கள். படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

செங்காட் தொடக்கப்பள்ளியில் அமைந்துள்ள வாக்களிப்பு நிலையத்தில் வரிசையில் காத்திருந்த வாக்காளர்கள். படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

 நண்பகல் வரை சுமார் 31% வாக்குகள் பதிவாகின

சிங்கப்பூரில் காலை 8 மணிக்கு வாக்களிப்பு தொடங்கியது. நண்பகலுக்குள் சுமார் 840,000 பேர் அதாவது 31 விழுக்காட்டு பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள்...

புக்கிட் பாஞ்சாங் ரிங் ரோட்டில் இருக்கும் புளோக் 535ன் கீழ்த்தளத்தில் வாக்களிப்பு நிலையத்தை அமைக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள். படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

புக்கிட் பாஞ்சாங் ரிங் ரோட்டில் இருக்கும் புளோக் 535ன் கீழ்த்தளத்தில் வாக்களிப்பு நிலையத்தை அமைக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகள். படங்கள்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

 உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடன் 1,100 வாக்களிப்பு நிலையங்கள்

சிங்கப்பூரர்கள் பொதுத் தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக 1,100 வாக்களிப்பு நிலையங்கள்  தயார்நிலையில் இருக்கின்றன. வாக்களிப்பு நிலையங்களை ...