விசை பயிலரங்கு

பயிலரங்கில் பங்கேற்பாளர்களுடன் எழுத்தாளர் சரவணகார்த்திகேயன் (நிற்பவர்). படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

பயிலரங்கில் பங்கேற்பாளர்களுடன் எழுத்தாளர் சரவணகார்த்திகேயன் (நிற்பவர்). படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

 விசை படைப்பிலக்கியத் திட்டம்: மர்மக் கதை எழுதும் உத்திகள்

எஸ்.வெங்கடேஷ்வரன், வைதேகி ஆறுமுகம் விசை படைப்பிலக்கியத் திட்டத்தின் மற்றொரு பரிமாணமாக நேற்று எழுத்தாளர் சி.சரவணகார்த்திகேயன் சிறுகதைப் பயிலரங்கை...

 மர்மக் கதைகளின் மாய முடிச்சுகள்

சி.சரவணகார்த்திகேயன் ‘திரில்’ என்ற ஆங்கிலச் சொல் லுக்கு மருத்துவத் துறையில் ஓர் அர்த்தமுண்டு.  நெஞ்சில் ‘ஸ்டெத்தஸ்கோப்...

 விசை 2.0 படைப்பிலக்கியப் பயிலரங்கு

 வளரும் இலக்கிய தலைமுறையின ரின் எழுத்தாற்றலை வளர்க்க அமைக்கப்பட்டுள்ள களம் விசை.  கவிதை, கட்டுரை, சிறுகதை, விமர்சனம், மொழிபெயர்ப்பு என...

 விசை - உங்கள் எழுத்துகளுக்கான களம்

இளையர்களே உங்கள் படைப்பு களை வெளியிடவும் உங்கள் எழுத்தாற்றலை வளர்க்கவும் அமைக்கப்பட்டுள்ள களம் விசை.  சிறுகதை, கவிதை எழுதும் உங்கள் திறனை...

பயிலரங்கை நடத்திய எழுத்தாளர் டாக்டர் சுனில் கிருஷ்ணனுடன் (நிற்பவர்) உரையாடும் பங்கேற்பாளர்கள். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

பயிலரங்கை நடத்திய எழுத்தாளர் டாக்டர் சுனில் கிருஷ்ணனுடன் (நிற்பவர்) உரையாடும் பங்கேற்பாளர்கள். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

 அறிவியல் புனைவும் வரலாற்றுப் புனைவும்

தமிழ் முரசு நாளிதழ் தேசிய கலைகள் மன்றத்துடன் இணைந்து நடத்தும் ‘விசை’ படைப்பிலக்கியத் திட்டத்தின் ஓர் அங்கமாக சிறு கதைப் பயிலரங்கு இடம் பெற்றது....