காலணி வடிவில் 17 மீட்டர் உயரக் கண்ணாடி தேவாலயம்

அழகிய பெண்கள் காலணி வடிவில் ஒரு தேவாலயம் தென் தைவானில் உள்ள சியாயி என்ற ஊரில் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தேவாலயம் கண்கவர் நீல வண்ணக் கண்ணாடியால் 17 மீட்டர் உயரத்திற்குக் கட்டப்பட்டுள்ளது. 11 மீட்டர் அகலத்தில் இருக்கும் இந்த தேவாலயத்தைக் கட்ட 685,000 டாலர் செலவிடப்பட்டது. இந்த தேவாலயம் அடுத்த மாதம் சந்திரப் புத்தாண்டுக்கு முன்பு திறக்கப்படும் என்று அந்த ஊர் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.