சுடச் சுடச் செய்திகள்

கம்போடியாவில் புதிய நகரங்கள் கண்டுபிடிப்பு

கம்போடியாவில் உள்ள உலகப் புகழ் பெற்ற அங்கோர் வாட் இந்துக் கோயிலுக்கு அருகே பல புதிய நகரங்களை புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். புதிய நகரங்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான ஆராய்ச்சிப் பணிகள் பல ஆண்டுகளாக நடந்து வரும் வேளையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள நகரங்களைப் பற்றிய மேலும் பல ரகசியங்கள் இன்று வெளியிடப்படவுள்ளன. அடர்ந்த காடு மூடிய நிலையில் பாழடைந்து காணப்படும் இந்த நகரங்கள் முன்பு நினைத்ததைத் காட்டிலும் பெரியவை என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர். படம்: ஏஎஃப்பி