சிறுபான்மை அரசாங்கத்தைக் காப்பாற்ற பிரிட்டி‌ஷ் பிரதமர் புதிய ஒப்பந்தம்

லண்டன்: பிரிட்டி‌ஷ் பிரதமர் தெரேசா மே, தமது சிறுபான்மை அரசாங்கத்தைக் காப்பாற்றுவதற்காக வடஅயர்லாந்து கட்சியுடன் புதிய ஒப்பந்தம் செய்துகொண்டார். இம்மாதம் 8ஆம் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் பெரும்பான்மையை இழந்த தெரேசா மேயின் கட்சிக்கு ஜனநாயக ஐக்கிய கட்சியின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது.