விரயமாகும் உணவைக் கையாள தானியக்க முறை: ஏலக்குத்தகை

‘அவர் தெம்பனிஸ் ஹப்’ உண வங்காடி நிலையத்தில் விரயமாகும் உணவைக் கையாள தானி யங்கி முறையை நிறுவி அதை பராமரிப்பதற்கு ஏலக்குத்தகைகளைத் தாக்கல் செய்யும்படி தேசிய சுற்றுப்புற வாரியம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது. 
உணவங்காடி நிலையத்தில் உணவு விரயமாவதைத் தவிர்த் துக் கொண்டு அத்தகைய உண வுப் பொருட்களை மறுபுழக்கத்திற்கு விடும் இப்போதைய நடை முறையின் ஒரு முன்னோடித் திட்டமாக இந்த முறை இது அந்த உணவங்காடி நிலையத்தில் இடம் பெறுகிறது. 
விரயமாகும் உணவைச் சேக ரிக்கும் முறையை தானியக்கமய மாக்கி உற்பத்தித்திறனை எப்படி பெருக்கலாம் என்பதையும் இந்த வாரியம் செய்முறை மூலம் விளக்கிக் காட்டும். 

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

அமைச்சர் மசகோஸ் ஸுல்கிஃப்லியிடம் (வலது) கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ள இந்திய முஸ்லிம் முன்னோடிகளின் தகவல்களைப் பரிமாறிக்கொள்கிறார் புதிய கண்காட்சியின் காப்பாளர் முகமது நசீம் அப்துல் ரஹீம். படம்: இந்திய முஸ்லிம் மரபுடைமை நிலையம்

24 Mar 2019

இந்திய முஸ்லிம்களின் மரபுடைமையை விளக்கும் புதிய கண்காட்சி

அட்மிரல்டி பிளேஸ் கடைத் தொகுதியில் உள்ள தற்போதைய சந்தை உட்லண்ட்ஸ் ஈஸ்ட் அக்கம்பக்க போலிஸ் மையத்துக்குப் பக்கத்தில் உள்ள இடத்துக்கு மாறுவது பற்றிய தகவலை பொதுமக்களுக்குத் தெரிவிக்கும் சுற்றறிக்கையில் தமிழுக்குப் பதிலாக தவறுதலாக இந்தி மொழி அச்சடிக்கப்பட்டு இருந்தது. படம்: விஜயா கந்தசாமி ஃபேஸ்புக்

24 Mar 2019

சுற்றறிக்கையில் தமிழ் என்று எண்ணி தவறுதலாக இந்தி மொழி