விரயமாகும் உணவைக் கையாள தானியக்க முறை: ஏலக்குத்தகை

‘அவர் தெம்பனிஸ் ஹப்’ உண வங்காடி நிலையத்தில் விரயமாகும் உணவைக் கையாள தானி யங்கி முறையை நிறுவி அதை பராமரிப்பதற்கு ஏலக்குத்தகைகளைத் தாக்கல் செய்யும்படி தேசிய சுற்றுப்புற வாரியம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது. 
உணவங்காடி நிலையத்தில் உணவு விரயமாவதைத் தவிர்த் துக் கொண்டு அத்தகைய உண வுப் பொருட்களை மறுபுழக்கத்திற்கு விடும் இப்போதைய நடை முறையின் ஒரு முன்னோடித் திட்டமாக இந்த முறை இது அந்த உணவங்காடி நிலையத்தில் இடம் பெறுகிறது. 
விரயமாகும் உணவைச் சேக ரிக்கும் முறையை தானியக்கமய மாக்கி உற்பத்தித்திறனை எப்படி பெருக்கலாம் என்பதையும் இந்த வாரியம் செய்முறை மூலம் விளக்கிக் காட்டும். 

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

பிள்ளைகள் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்காக அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்படவேண்டும் என்று நேற்று வடகிழக்கு வட்டார மேயர் டெஸ்மண்ட் சூ கூறினார். படம்: 'கெல்லோக்ஸ்'

21 Jul 2019

ஆரோக்கிய உணவுப் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் ஓராண்டு திட்டம்

தொண்டூழியர்கள், அதிபர் சவால் நன்கொடைத் திட்டம் மூலம் பயனடைந்து வருபவர்கள் ஆகியோருடன் திருவாட்டி ஹலிமா சந்தித்துப் பேசியதுடன் தெரு காற்பந்து, கூடைப்பந்து, வலைப்பந்து, நடனம் போன்ற பல அங்கங்களில் பங்கேற்றார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

21 Jul 2019

அதிபர் ஹலிமா யாக்கோப்: சமூகத்திற்கு ஆதரவு அளிக்க இளையர்கள் முன்வர வேண்டும்