இளையர் முரசு

கட்டுடல்

கட்டுடல்

அடிப்­படை ராணு­வப் பயிற்­சி­யின்­போது ‘எச்­ஐ­ஐடி’ வகை உடற்­பயிற்சி­யில் 18 வயது கவின் குமார் வேலு ஈடு...

பொறுமை

பொறுமை

அம்­மா­வின் தூண்­டு­த­லால் யோகா பயிற்­சியை 23 வயது விக்­நோப் சக்­தி­வேல், ஒரு விளை­யாட்­டாக மேற்­கொள்...

ஒழுக்கம்

ஒழுக்கம்

தொடக்­கப்­பள்ளி மாண­வி­யாக இருந்­த­போது, தன் தாயா­ரின் வற்­பு­றுத்­த­லால் பிரீத்தி தில­கர், ‘...

வலிமை

வலிமை

‘தெக்­வாண்டோ’ பயிற்­சி­யில் 16 வய­தி­லேயே கறுப்பு ‘பெல்ட்’ பெற்ற ஷரண்யா, வேறு என்ன கற்­றுக்­கொள்...

சுறுசுறுப்பு

சுறுசுறுப்பு

நேரம் கிடைக்­கும் போதெல்­லாம் நண்­பர்­களு­டன் மிதி­வண்டி ஓட்­டச் சென்­று­வி­டு­வார் 19 வயது பிர­மிள்...